*    Ouderverklaring     *    Data komende activiteiten     *    Suggesties en/of opmerkingen     *    

Aanmelding annuleren

Vanwege de belemmeringen tijdens de pandemie werden we de afgelopen activiteiten gedwongen de deelnemersbijdrage via een bankoverschrijving te innen.
Dit is echter praktisch en administratief zo goed bevallen dat we besloten hebben dit te blijven doen.
Voor ons heeft dit direct het voordeel dat we meer grip krijgen op de (financiële) mogelijkheden tijdens een activiteit omdat we voor aanvang heel helder hebben wat het budget is. En het lijkt ons alleszins redelijk om bij afmeldingen kort voor een activiteit, de al gemaakte kosten te verrekenen.
Daarom wordt bij aanmelding vanaf nu de volgende afspraak een onderdeel van die aanmelding:

  • Omdat het inschrijven voor een weekend in de regel pas 2 weken voor de activiteit plaats vindt zal vanaf dat moment bij een afmelding 50% van de bijdrage verschuldigd zijn. Bij afmelding binnen 48 uur voor aanvang volgt er geen restitutie.

  • Bij afmelding voor het zomerkamp na de aangegeven datum waarop de (aan)betaling binnen moet zijn, is/blijft men 50% van de deelnemersbijdrage verschuldigd. Gebeurt de afmelding binnen één week voor aanvang kamp dan volgt er géén restitutie.